Winkelwagen

0

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling en totstandkoming overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelpagina op de website. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. U hebt 14 werkdagen de tijd om uw bestelling te retouren of te ruilen. (Zie voorwaarden Ruilen & Retouren) Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging. Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van type- en programmeerfouten in deze website.

Betaling
Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL biedt u drie betaalmogelijkheden: IDEAL, PayPal en Mister Cash. Bij een bestelling wordt altijd vooruit betaald door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. De bestelling wordt alleen verzonden als er betaald is.

Verzend- en administratiekosten
U betaalt per bestelling 3,50 incl. BTW bijdrage in verzend- en administratiekosten.

Bij retourneren zijn de verzendkosten voor rekening van de koper.
Alleen bij het retourneren van de gehele aankoop betaald Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL de verzendadministratiekosten terug.

U kunt uw retourpakket ook bij ons kantoor terugbrengen.

Aflevering

Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL
verzendt uw bestelling met DHL-service. Deze zal het pakketje aanbieden op uw huisadres/afleveradres. Mocht u niet in staat zijn het te ontvangen of indien het pakje als gevolg van niet thuis zijn van geadresseerde niet bezorgd kan worden, kan DHL het pakje bij de buren afleveren. De geadresseerde ontvangt hiervan een kennisgeving in de brievenbus. Bij aflevering bij de buren zullen de buren geacht worden het pakje namens de geadresseerde in ontvangst te hebben genomen en te hebben aanvaard.

Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL
doet haar uiterste best om de aangegeven levertijd, van 10 werkdagen, te realiseren. Mocht een artikel niet meer leverbaar en/of op voorraad zijn, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde.

Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL
is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de aflevering niet op het door u opgegeven adres heeft plaatsgevonden. Verzending naar het buitenland worden door PostNL verzorgd.

Annuleren
Als u om wat voor reden dan ook uw bestelling wilt annuleren, dient u dit binnen 24 uur te doen. Annuleren kan via e-mail: wkoemans@uitgeverijdesleutel.nl.

Ruilen en Retouren
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;
U kunt uitsluitend artikelen ruilen en retourneren die gekocht zijn bij Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL
• Het artikel dient onbeschadigd, ongelezen of gebruikt, in een degelijke verpakking terug gestuurd te worden.
• De retour- omruilbon dient volledig ingevuld mee terug gezonden te worden.
Kosten en verzendrisico van het terugsturen zijn voor rekening van de koper.

U hebt 14 werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retouren. Na deze periode wordt de koop definitief.
Bij ruilen wordt er nog eenmaal geen verzendkosten in rekening gebracht.
Bij retourneren zal het bedrag van de ontvangen artikel(en) binnen 3 dagen aan u overgemaakt worden.
Bij klachten of beschadiging (tijdens verzending), dient u eerst per mail contact op te nemen met de Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL, e-mailadres: wkoemans@uitgeverijdesleutel.nl
Ongefrankeerd / te kort gefrankeerde pakketten worden door Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.

Garantie en aansprakelijkheid
1. Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
3. Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL verschaft u een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL te retourneren en de eigendom daarover aan Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
7. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
8. Onverminderd het bovenstaande is Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL of zijn ondergeschikten.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL -klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Boekhandel-Uitgeverij DE SLEUTEL verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.
Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

Klachten
Hebt u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per mail of op nummer 06-400 120 50

NIEUWSBRIEF

Meld u zich nu aan voor de nieuwsbrief.


BETAAL METHODES

IDEAL
Mister Cash
Pay Pal